Srdcom kultúrneho života Trnavy je už takmer dve storočia Divadlo Jána Palárika, najstaršieho divadla na Slovensku, pomenovanú po významnom slovenskom dramatikovi.

  250   --   40   --   VP

Divadelnú budovu, v ktorej sa dodnes hráva, dalo ešte v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Budova Trnavského mestského divadla, ktorá sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými vonkajšími a jednou vnútornou prestavbou.

Divadlo neprestáva vyhľadávať nové impulzy a nadväzuje spolupráce so špičkovými umelcami z domu i zo zahraničia. Každý mesiac prináša bohatú ponuku divadelných predstavení (domácich i hosťujúcich), ktoré dopĺňa o pestrý mimo-divadelný program: tvorivé dielne, deň otvorených dverí, talkshow Pred oponou, prehliadky divadla a mnohé ďalšie.

KONFERENČNÉ PRIESTORY A SLUŽBY
Divadlo ponúka aj priestory na prenájom.

  Plocha Recepcia* Kino sedenie* U-sedenie* Okrúhle stoly*
Veľká sála 155 m2 -- 250 -- --
Zrkadlová sála  199 m2 150 100 - 130 60 100
Štúdio  92 m2 -- 70 -- --
Zasadačka  66 m2 -- -- 20 --
Foyer  143 m2 80 -- -- --
* Maximálny počet osôb pri danom type sedenia

OSTATNÉ SLUŽBY
Historická Zrkadlová sála sa pravidelne premieňa na Hudobný klub Panónia a prezentuje výnimočných slovenských hudobníkov. Divadlo štvrťročne vydáva vlastný magazín, spolupracuje so strednými školami a univerzitami, dáva priestor ochotníckym divadlám a požičiava divadelné kostýmy. Najnovšie je súčasťou divadla aj celodenne otvorená kaviareň Bezkydov.


Pozri na mape

DJP logo
Divadlo Jána Palárika v Trnave

Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
Tel: 033 / 551 11 25
djp@djp.sk
www.djp.sk

Prehľad kapacít

Počet konferenčných sál: 2
Počet konferenčných miestností: 2
Konferenčné priestory: do 250 osôb

Ubytovanie: nie je k dispozícii

Kaviareň: 40 miest
Počet parkovacích miest: VP

Poslať nezáväzný dopyt